Hoe religieuze betrokkenheid veranderd is
22 mei 2020
kiranijland
Student van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (2019-2020) en Culturele Antropologie.
Foto: Thomas Hawk
(CC BY-NC 2.0)

Het is geen groot geheim dat steeds meer Nederlanders minder waarde hechten aan religie. Kerklidmaatschappen nemen af en in veel sociale kringen lijkt gelovig zijn eerder de uitzondering dan de regel.

Vanaf de ontzuiling in de jaren zestig begon religie een minder belangrijke rol te spelen in de Nederlandse samenleving. In recentere jaren blijven de religieuze betrokkenheidscijfers dalen, zo ook te zien in de onderstaande grafiek. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, ruim 79 procent, ging in 2018 zelden of nooit naar een kerkdienst.

22 mei 2020 |
kiranijland
Student van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (2019-2020) en Culturele Antropologie.