Tijdlijn
Floriade vroeger en nu
Floriade
Afbeelding door Steve Collis

Afbeelding door Steve Collis

(Dit artikel is geschreven voor het uitbreken van de coronacrisis en bevat daardoor verouderde informatie. Het is onduidelijk of Floriade 2022 door zal gaan in de huidige vorm.)

Honderdmiljoen euro voor het bouwen van een tuin klinkt erg overdreven. Toch wordt er elke tien jaar een gigantisch groot tuinbouwproject opgezet en vechten steden zelfs in welke stad het wordt gehouden. Prachtige bouwwerken, velden vol bloemen en miljoenen toeristen die erop af komen. Hoe zag de eerste Floriade eruit en hoe zal die in de toekomst zijn? Lees hier de geschiedenis van Floriades in Nederland!

Bij een Floriade worden duizenden planten, bloemen en bomen tentoongesteld. Dit is vaak goed voor de stad waar het georganiseerd wordt, omdat het overgebleven terrein vaak nog een prachtige basis vormt voor een park! De Floriade is de opvolger van de Floratentoonstellingen, waar alleen bloemen tentoongesteld werden. Sinds 1960 hebben deze Floriades een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. De Eiffeltoren is een voorbeeld van zo’n wereldtentoonstelling!

Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities waar economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling worden tentoon gesteld. In 1889 was er een wereldtentoonstelling in Parijs. De Eiffeltoren werd hier speciaal voor gebouwd en trekt tot de dag van vandaag miljoenen bezoekers. Dit is een voorbeeld van waarom deze tentoonstellingen goed zijn voor een stad, aangezien het veel toerisme met zich meebrengt!

De Floriade Wereldtuinbouwtentoonstelling is net zo iets, alleen gaat het hier om ontwikkelingen op het gebied van onder andere duurzaamheid. Een van de doelen is om het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken. Hiernaast is het bevorderen van de export ook een oogmerk van de Floriade. Ben je nu benieuwd naar welke Floriades er allemaal al zijn gebouwd? Lees dan nu verder op deze tijdlijn!

17 mei 2020 |
Sanneheynen