Meer studenten dan ooit op het hbo en de universiteit
25 maart 2020
Flora den Bieman
student minor journalistiek & nieuwe media. 2019-2020

Hbo’s en universiteiten hebben nog nooit zoveel studenten gehad. Worden we steeds slimmer met z’n allen? Volgens de Vereniging Hogenscholen en het VSNU zijn er andere verklaringen voor.

De universiteiten hebben meer studenten dan ooit. In 2018 waren er maar liefst 294.800 studenten. Dat is een stijging van 5,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging heeft vooral te maken met de hogere instroom van vwo’ers. Ook kiezen steeds meer internationale studenten voor een opleiding in Nederland. Van alle studenten komt 16 procent uit het buitenland, volgens de universiteitskoepel VSNU.

Het aantal HBO’ers is gestegen van 452.700 naar 455.700. Ook een record voor het HBO. Toch zijn de hogescholen niet blij met deze getallen. Doordat de universiteit zoveel succes heeft kiezen steeds minder vwo’ers voor het HBO. ‘De instroom van vwo-studenten in het hbo neemt sinds 2013 af, een zorgelijke ontwikkeling’ aldus Thom de Graaf voorzitter van Vereniging Hogescholen. Toch steekt het HBO qua aantal studenten met kop en schouders boven de universiteit uit.

Een andere verklaring die de VSNU geeft voor het succes van de universiteit is dat studenten niet meer via het HBO op de universiteit terecht willen komen. ‘Ze willen liever meteen naar de universiteit omdat ze dan minder lang studeren en dus veel minder hoeven te lenen’ aldus Rianne Kouwenaar woordvoerder van het VSNU.

25 maart 2020 |
Flora den Bieman
student minor journalistiek & nieuwe media. 2019-2020