Vredesakkoord van de VS en de Taliban
24 maart 2020
Jessie Eickhoff
Studente minor journalistiek en nieuwe media 2019/2020

Na bijna 20 jaar oorlog tussen de VS en de Taliban is er eindelijk een vredesakkoord gesloten. De troepen van de VS en de NAVO gaan zich geleidelijk terugtrekken uit Afghanistan, op voorwaarde dat de Taliban zich aan het akkoord houdt. De Taliban moet de banden met al-Qaeda afzweren en de IS bestrijden. Hiermee komt een einde aan de langste militaire interventie in Amerikaanse geschiedenis. 

De strijd tussen de VS en de Taliban begon vrijwel direct na de aanslag op de Twin Towers, die 11 september 2001 plaatsvond. Op 11 september 2001 werden er in de Verenigde Staten vier aanslagen gepleegd. In totaal vielen er 2977 dodelijke slachtoffers. Osama bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida waren verantwoordelijk voor deze aanslagen. De Amerikaanse regering verzocht de Afghaanse regering om uitlevering van Osama bin Laden. De Afghaanse regering was hier alleen toe bereid wanneer de rechtszaak tegen Osama bin Laden openbaar zou zijn en in een neutraal land zou worden gehouden. De VS weigerde dit en verklaarde de oorlog. Sindsdien zijn de VS en de Taliban gezworen vijanden.  Wat volgde was een oorlog die oneindig leek.

In 2016 beloofde Trump tijdens zijn verkiezingscampagne een einde te maken aan de Amerikaanse interventie in Afghanistan. De Amerikaanse bevolking was de langdurige oorlog meer dan zat. Vlak voor de nieuwe verkiezingen heeft Trump actie ondernomen en dit vredesakkoord gesloten.

Het is nog onduidelijk hoeveel invloed de Taliban heeft op deze terroristische netwerken. De Taliban heeft beloofd om gesprekken aan te gaan met verschillende partijen, zoals de Afghaanse regering in Kaboel en de terreurgroepen Al-Qaida en IS. Het doel hiervan is om vrede met hen te sluiten. De Taliban zal nog flink moeten gaan onderhandelen. De VS gaat zich daar niet inmengen. 

Tot nu toe lijkt de Taliban zich grotendeels aan de voorwaarden gehouden te hebben. Afgelopen maandag ontmoette Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, de leiders van de Taliban om het vredesakkoord te bespreken. Hij was erg positief over het handelen van de Taliban. Er is al een afname te zien van het geweld in Afghanistan.

24 maart 2020 |
Jessie Eickhoff
Studente minor journalistiek en nieuwe media 2019/2020