Verhouding inwoners en studenten in Utrecht
24 maart 2020
s2677598
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020

Utrecht is een bruisende studentenstad, en veel (jong)volwassenen vestigen zich daarom hier tijdens hun studententijd. Maar hoe lang blijven deze studenten in de stad wonen?

Uit een datavisualisatie uit 2019 blijkt dat er een gelijke verhouding bestaat tussen het aantal studenten en het aantal inwoners bij de leeftijden 18,19,20 en 21. Echter lijkt deze verhouding bij de leeftijd 23 anders te zijn en zijn er meer inwoners van deze leeftijd dan studenten. Vanaf deze leeftijd is te zien dat de verhouding totaal verandert, namelijk hoe ouder de inwoners, hoe minder daarvan student zijn. Bovendien is de piek van het aantal studenten in 2019 22 jaar en de piek van het aantal inwoners in 2019 25 jaar (terwijl het aantal studenten bij deze leeftijd veel lager is). 

Hieruit zou je kunnen concluderen dat jongvolwassenen die tijdens hun studie in Utrecht zijn gaan wonen, ook op latere in deze stad blijven wonen, ook als zij met hun studie zijn gestopt of als hun studie is afgrond. 

24 maart 2020 |
s2677598
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020