De vrouw die mannen naar de maan stuurde
17 maart 2020
Flora den Bieman
student minor journalistiek & nieuwe media. 2019-2020

Op 24 februari 2020 is de Amerikaanse Katherine Johnson op 101 jarige leeftijdoverleden.

De Afro-Amerikaanse Johnson was een geniale wiskundige. Ze studeerde op haar achttiende summa cum laude af in wiskunde en Frans. Ze ging werken bij de NASA waar ze in 1969 berekeningen maakte voor de apollo-11 missie, dit werd de eerste keer dat er voet op de maan werd gezet

Vrouwen, en dan vooral zwarte vrouwen, hadden het bij de NASA niet makkelijk . Ze hadden veel last van de rassenscheiding die in de VS toen gebruikelijk was. Katherine mocht niet op dezelfde plek lunchen en werken als haar mannelijke witte collega’s. In de onderstaande tijdlijn het levensverhaal van de wiskundige Katherine Johnson terug te lezen.

17 maart 2020 |
Flora den Bieman
student minor journalistiek & nieuwe media. 2019-2020