Explainer
Steeds groter aandeel Nederlanders met een baan
21 februari 2020
Wisse Herder
Ik ben een derdejaars student Culturele Antropologie en een tweedejaars student Internationale Politiek. Ik volg dit vak voor de minor 'Journalistiek en Nieuwe Media'

Goed  nieuws voor de economie van Nederland! Ten overstaan van afgelopen jaren is er een groeiend aandeel inwoners die een baan hebben. Dit kan geconcludeerd worden op basis van cijfers van het CBS, waarbij gekeken is naar de netto arbeidsdeelname van de beroepsbevolking. Waar deze arbeidsdeelname is 2016 nog slechts 65,8% van de beroepsbevolking betrof was dat in 2019 al gegroeid tot 68,8%.

De provincie waar de meeste groei heeft plaatsgevonden is Zuid-Holland. Waar deze provincie slechts een netto arbeidsdeelname van 64,2% in 2016 had, is dit in 2019 gegroeid tot 68%. Een stijging van 3,8 procent dus. De provincie waar de minste groei heeft plaatsgevonden is Zeeland. In 2016 hadden de Zeeuwen een netto arbeidsdeelname van 66%, die in 2019 met 1,4% is gestegen tot 67,4%. In onderstaande kaartje valt te zien wat de verschillen in arbeidsdeelname per provincie zijn.

De netto arbeidsdeelname van de beroepsbevolking houdt in welk aandeel van de beroepsbevolking daadwerkelijk actief deelneemt aan arbeidsprocessen. Op basis van het percentage valt vervolgens op te maken wat de absolute aantallen zijn.

21 februari 2020 |
Wisse Herder
Ik ben een derdejaars student Culturele Antropologie en een tweedejaars student Internationale Politiek. Ik volg dit vak voor de minor 'Journalistiek en Nieuwe Media'