Protestboeren, echte doorzetters!

Sinds 1 oktober 2019 demonstreren de Nederlandse boeren erop los. In Den Haag wordt grootschalig en met enige regelmaat actie gevoerd. Een keer in de zoveel tijd is Den Haag en omstreken dan haast onbereikbaar door deze landbouwers. Maar hoe zit het nou echt? Op welke wijze wordt er demonstratie gevoerd en waar vinden deze evenementen plaats? Deze kaart geeft een overzicht van alle demonstraties en haar informatie.

Boeren trekken massaal naar Den Haag. Foto: Kees Torn

De eerste demonstratie van de boeren vond plaats op 1 oktober. ABWN laat via Twitter weten dat de drukste ochtendspits ooit is aangebroken.

De boeren stellen dat zij zondebok zijn van de stikstofmissie, terwijl zij juist veel investeren in milieuvriendelijker productiemethoden. De boeren zien liever dat andere sectoren gedwongen een bijdrage moeten leveren aan de reductie van de stikstof uitstoot. Daarnaast zijn ze gevreesd voor het voortbestaan van hun bedrijf, en daarmee ook de toekomst van de landbouw en veeteelt in Nederland.

Maar bij deze ene keer blijft het niet. Sinds de eerste demonstratie zijn er minstens 9 gevolgd op verschillende plekken in Den Haag. Hieronder is een kaart te zien die alle demonstraties van de boeren weergeeft.

Naast het bekendmaken van de drukste ochtendspits ooit door de ANWB, wordt er nu ook gespeculeerd over een filerecord op woensdag 19 februari.

Met enige regelmaat rijden de boeren met zoveel mogelijk trekkers richting het Haagse, om op die manier een aanzienlijke reductie in de stikstofuitstoot van het land te bewerkstelligen. Hoe lang de demonstraties nog door zullen gaan blijft onduidelijk.

20 februari 2020 |
evahuizing