Kom niet van dat dak af
20 februari 2020
Loes Moree
Student minor journalistiek en nieuwe media 2019-2020

Pioniers proberen de stad op grote hoogte te verbeteren. Tussen de hoge flats en wolkenkrabbers krijgen daken nieuwe functies. Deze kaart geeft een overzicht van bijzondere stadsdaken die de wereld beter maken.

In de stad zijn veel platte daken. Deze daken kunnen beter benut worden om problemen in de stad op te lossen. Dakparken kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat regenwater beter opgevangen kan worden.

Daarnaast bieden daken een oplossing voor toenemende drukte in steden. Er is weinig plek voor recreatiegebieden. Sportvelden kunnen bijvoorbeeld op daken geplaatst worden.

Ten slotte kunnen de daken gebruikt worden om de stad te vergroenen. Verschillende gewassen kunnen geplant worden die de biodiversiteit in de stad vergroten. Dit trekt vogel- en insectensoorten aan.

Op onderstaande kaart zijn bijzondere daken te zien uit Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

20 februari 2020 |
Loes Moree
Student minor journalistiek en nieuwe media 2019-2020