Dodenherdenking in multiculturele wijk Spoorwijk
5 mei 2019 |
Jonna Busse

Afgelopen zaterdag 4 mei vond de nationale dodenherdenking plaats, waarbij het herdenken van oorlogsslachtoffers centraal staat. Multiculturele Werkgroep Spoorwijk organiseerde dit jaar voor de 24e keer een herdenking in buurtcentrum De Oase, voorafgaand aan de landelijke twee minuten stilte om 20.00 uur.

  • Foto: Jonna Busse

De eerste spreker was gemeenteraadslid Mikal Tseggai. Haar ouders vluchtten vlak voor haar geboorte uit Eritrea wegens de oorlogsomstandigheden. Alles wat zij hiervan tijdens haar kindertijd heeft meegekregen neemt ze nog steeds mee en zij herdenkt ook de slachtoffers van de oorlog daar tijdens de nationale herdenking op 4 mei.

Een van de andere sprekers was de voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag Theo Hettema. In zijn praatje, zoals hij het zelf noemt, riep hij iedereen op om ja te zeggen tegen de vrijheid. Zijn toespraak was vooral gericht op het kinderpardon. Hettema was een van de initiatiefnemers van de maandenlange kerkdienst in de Bethelkerk. Deze dienst werd opgezet om een Armeens gezin dat dreigde uitgezet te worden, in Nederland te kunnen houden. Wat Hettema op 4 mei vertelde kun je hier nalezen.

  • Foto: Jonna Busse

Tussen de toespraken door zong een vrijwilligerskoor, onder pianobegeleiding, een aantal nummers. Alle nummers stonden in het teken van vrijheid en het streven naar gelijkheid.

Foto: Jonna Busse

Aan het eind van alle toespraken werd het licht uitgezet en klonk de muziek ‘Als alles duister is’. Nadat dhr. K. Ramautar de vredeskaars aangestoken had, staken verschillende mensen verspreid over de ruimte kaarsjes aan om de deze weer te vullen met licht.

Foto: Jonna Busse

Na de dienst begaf iedereen zich richting Gedenksteen De Wissel op het plein.

Vanuit het Vadercentrum en het Jeugd Preventie Team uit Spoorwijk waren er jonge vrijwilligers aanwezig die ervoor zorgden dat de herdenking in goede banen verliep.

Om 19:58 speelde trompettist A. Meijsberg ‘The Last Post’, waarna het hele plein stil was. Na twee minuten speelde Meijsberg het Wilhelmus, waarbij alle aanwezigen meezongen.

De kranslegging namens de Gemeente Den Haag werd uitgevoerd door gemeenteraadslid Tseggai, die bijgestaan werd door twee kinderen uit de buurt.

Jan Baronner, vrijwilliger van de Multiculturele Werkgroep Spoorwijk, legde de eerste roos bij de krans. Vervolgens kregen alle aanwezigen de kans om op die manier ook hun betrokkenheid te laten zien.

  • Foto: Jonna Busse
5 mei 2019 |
Jonna Busse