Moerwijk probleemwijk?
23 maart 2019 |
Andrea Blom

Onlangs meldde Omroep West dat er 15 miljoen euro wordt geïnvesteerd door de overheid in Den Haag Zuidwest. Onder andere de wijk Moerwijk zou wel een zakcentje kunnen gebruiken, maar is het echt zo slecht gesteld met dit deel van Den Haag? Tijd om de harde cijfers in beeld te brengen.

Moerwijk wordt vaak als probleemwijk gezien. En dat is niet geheel onterecht: Moerwijk behoort namelijk tot de drie armste wijken van Nederland. Groep de Mos deed onlangs een voorstel om de Rotterdamwet in te voeren in Moerwijk. Die wet zorgt ervoor dat minder mensen met een laag inkomen in de wijk mogen komen wonen. Maar hoe uit deze armoede zich eigenlijk? En is er daadwerkelijk verschil met de rest van Den Haag?

Vaak hebben achterstandswijken een hoog aantal migranten. In Den Haag heeft 54% van het aantal inwoners een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. In de wijk Moerwijk ligt dit percentage op 74% – duidelijk hoger dus. Er zijn geen grote verschillen te zien tussen de verschillende buurten in Moerwijk. Het enige opvallende is dat er in Moerwijk-West duidelijk meer migranten wonen met een andere niet-westerse achtergrond dan Marokkaans, Antilliaans/Arubaans, Surinaams of Turks dan in de andere buurten, namelijk 31%.

Ook leeftijd speelt een rol bij de ontwikkeling van de wijk. De leeftijdsgroep die het meest vertegenwoordigd wordt in Moerwijk is die van 25 tot 45 jarigen: zij beslaan een derde van het aantal inwoners (34%). Dit is niet veel lager in de gemeente Den Haag als geheel, waar 30% van de inwoners tot die leeftijdsgroep behoort. Ondanks de vergrijzing zijn er in Moerwijk nog steeds meer jongvolwassenen dan 65-plussers, met Moerwijk-West als enige uitzondering.

De gemiddelde woningwaarde in Moerwijk is 102.000 euro. Opvallend is de lage prijs in Moerwijk-West (94.000 euro) en de hoge prijs in Moerwijk-Noord (111.000 euro). Ten opzichte van de gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Haag (212.000 euro) is het goedkoop wonen in Moerwijk.

Inkomen

Het gemiddelde besteedbaar inkomen per inwoner in Moerwijk is 10.600 euro. Dit ligt lager dan het gemeentelijk gemiddelde van 13.400 euro. Het aantal particuliere huishoudens in Moerwijk met een laag inkomen is zeer hoog (72,9%), en ligt beduidend hoger dan het aantal in de gemeente Den Haag (49,1%). In Moerwijk heeft slechts 4,1% van de mensen een hoog inkomen, tegenover 17% van het aantal inwoners in Den Haag.

Het aantal inwoners in Den Haag dat recht heeft op een uitkering is 37.710. Hierin verschilt Moerwijk niet veel met de andere wijken in Den Haag. Alleen het percentage van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is hier hoger dan gemiddeld (15%). Dit percentage is trouwens gelijk aan dat van de Schildersbuurt. Toch is er een buurt die er met kop en schouders boven uit steekt, en dat is de wijk Hoornwijk met 24%.

Criminaliteit

In 2018 werd er 27 keer winkeldiefstal gepleegd in Moerwijk. Ter vergelijking: het aantal winkeldiefstallen in het gehele stadsdeel Escamp was 257. Na het centrum van de stad kwamen hier de meeste winkeldiefstallen voor. Ook wat betreft mishandelingen, woningdiefstal, en bedreigingen scoorde Escamp hoog, mede dankzij de hoge aantallen waarbij dit in Moerwijk voorkwam.

  • Winkeldiefstal. Bron: Politie Den Haag

Conclusie

In veel opzichten is Moerwijk dus inderdaad te beschouwen als ‘probleemwijk’. Armoede, schulden en criminaliteit zijn de voornaamste redenen. Maar zoals blijkt uit de cijfers, spelen deze problemen ook in andere wijken in stadsdeel Escamp. Investering in Den Haag Zuidwest is dan ook zeker op zijn plaats.

23 maart 2019 |
Andrea Blom